Til efterskoler, fri- og folkeskoler

Foredrag, historiefortælling og musik

Anmeldelse af Lene Skovhus?

En Fremmed forsøger at forstå

Et musikforedrag om de misforståelser, der uvægerligt sker, hver gang vi mødes og prøver at forstå hinanden.